Форма входа

Статистика посещений сайта
Яндекс.Метрика

Презентація нового тому науково-документальної серії «Реабілітовані історією»

 5 лютого 2015 року в Миколаєві відбулася презентація тому 6 видання науково-документальної серії «Реабілітовані історією» та виставки документів з фондів держархіву Миколаївської області, які висвітлюють політичні репресії на Миколаївщині. Цей том є результатом копіткої роботи співробітників Обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності «Реабілітовані історією», держархіву Миколаївської області, архіву Управління СБУ в Миколаївській області, архіву Управління МВС в Миколаївській області та миколаївських учених.

 

Опубліковані у виданні наукові статті, біографічні нариси, спогади хронологічно охоплюють період від початку 1920-х рр. до повоєнного часу. На підставі документів, виявлених та опрацьованих у Центральному державному архіві громадських об’єднань, Галузевому державному архіві Служби безпеки України, державних архівах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей висвітлено маловідомі сторінки історії, біографії репресованих жителів Миколаївщини, роботу каральних органів, державний терор радянської доби. До тому вміщено біографічні довідки на 1292 репресованих жителя Миколаївщини, прізвища яких починаються з літер «Т», «У», «Ф». Окремі розділи «Мовою документів» та «Фотодокументи з архівних фондів», які охоплюють більшу частину тому (сторінки 168–454), презентують значну кількість архівних джерел, що висвітлюють діяльність партійних, радянських органів влади, НКВС СРСР, матеріали судово-слідчих справ, долі окремих громадян. У розділі «Біографічні нариси» читачам представлена стаття кандидата історичних наук Анатолія Погорєлова «Директор Миколаївського обласного архіву періоду нацистської окупації 1941–1944 років Н.В. Цеханович».

Редакційна колегія винесла подяку за підготовку тому до публікації заступнику директора Галузевого державного архіву Служби безпеки України Сергію Кокіну, директору держархіву Миколаївської області Ларисі Левченко, співробітнику держархіву Миколаївської області Людмилі Климовій, керівнику сектору архівного забезпечення Управління СБУ в Миколаївській області Оксані Мозулевській, начальнику архіву відділу режимно-секретного та документального забезпечення Управління МВС України в Миколаївській області Галині Абеленцевій.

Презентацію відкрив заступник директора Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки Костянтин Картузов, який прочитав вірші уславленого миколаївського поета, лауреата Шевченківської премії, Голови Миколаївського відділення НСПУ Дмитра Кременя на вшанування пам’яті громадян Миколаївщини, закатованих в часи репресій. На презентації виступили керівник Обласного центру пошукових досліджень та редакційної діяльності, кандидат історичних наук Сергій Макарчук, голова Миколаївського відділення Національної спілки краєзнавців, завідуючий кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ ім. Петра Могили, доктор історичних наук Олександр Тригуб, завідуючий кафедри історії ЧДУ ім. Петра Могили, доктор історичних наук Юрій Котляр, директор Гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, кандидат історичних наук Олег Бобіна, директор держархіву Миколаївської області, доктор історичних наук Лариса Левченко, начальник архіву відділу режимно-секретного та документального забезпечення Управління МВС України в Миколаївській області Галина Абеленцева, інші учасники заходу.

Особливу увагу учасників заходу привернула виставка документів «З історії політичних репресій на Миколаївщині», на якій були представлені оригінали судово-слідчих справ з фонду Р-5859 «Управління СБУ в Миколаївській області». Виставка підготовлена заступником начальника відділу інформації і використання документів держархіву Миколаївської області, кандидатом історичних наук Олександром Серединським, який також ознайомив присутніх із змістом представлених справ, та зберігачем фондів держархіву Оленою Білоусовою.

Миколаївські письменники в творчому колі

 Миколаївські письменники в творчому колі: Дмитро Кремiнь, В'ячеслав Качурiн, Вiра Марущак...

 

 

 


В Николаеве издана монография для студентов и преподавателей русского языка

  Коллектив преподавателей кафедры славянской филологии ННУ имени В.А.Сухомлинского под руководством профессора В.В. Гладышева завершил работу над исследованием темы "Региональные особенности профессиональной подготовки учителей русского языка и литературы" и изданием одноимённой монографии, по результатам проведенной работы. В монографии, изданной николаевским издательством "Илион" и адресованной в первую очередь преподавателям высшей школы, студентам, аспирантам, учителям-словесникам, представлены материалы, в подготовке которых приняли участие также и студенты, обучающиеся по специальности "Русский язык и литература".

 

*   *   *

Вечер памяти Владимира Высоцкого в Николаеве

Вечер памяти Владимира Высоцкого в Николаеве

  Традиционный вечер памяти поэта, артиста, певца Владимира Высоцкого, который состоялся 25 января в Николаевской научно-педагогической библиотеке, как и всегда оказался незаурядным явлением в культурной жизни города. В зале библиотеки собрались те, для кого поэзия, песни и роли Владимира Семёновича на экране и в театре всегда составляли неотъемлемую часть нашей культуры. Его искусство и сегодня, даже по прошествии более чем трёх десятилетий после ухода из жизни выдающегося поэта и барда, привлекает к себе всё новых и новых почитателей. В зале были как представители старшего поколения для которых творчество Высоцкого отождествляется с их молодостью и ушедшим временем, так и молодёжь, которая только сегодня открывает для себя этого удивительного, истинно народного поэта и барда. Звучали стихи и песни поэта, а также воспоминания о Владимире Семёновиче. 

  Классической манерой исполнения песен Владимира Высоцкого «в стиле Высоцкого» нас порадовал служащий Укртелекома бард Дмитрий Данильчук. Раскатистые распетые согласные, хрип и надсадная высота исполнения очень были похожи на В. Высоцкого. Сейчас мало кто решается делать это. У большинства своя трактовка и свой подход – и это хорошо! Но, хоть и скопированная, такая близкая нам манера исполнения в стиле Высоцкого, вызвала бурю эмоций и ностальгию по тем временам и… Архитектор А. И. Волобоев, мастерски владея игрой на гитаре, привнёс своё не только в манере исполнения песен Владимира Семёновича, но и своё видение музыки и личности поэта, певца, артиста.

Порадовал, как и всегда, Владимир Михайлович Роскин – как знанием творчества Высоцкого, так и манерой исполнения. Поразил же нас Ганчо Владимир Иванович, знающий наизусть почти всё цитируемое на вечере и исполнивший гениальную «Балладу о детстве».

 

В николаевском региональном отделении Союза писателей России пополнение.

  В николаевском региональном отделении Союза писателей России пополнение. Совсем недавно решением Правления Союза писателей России в его члены принят известный николаевский прозаик Александр Витальевич Финогеев. Он автор пяти художественных книг: в основном это рассказы, очерки и воспоминания о флотской жизни, которую Александр Витальевич знает не понаслышке, ведь большую часть своей жизни он посвятил службе на черноморском флоте. А.В. Финогеев в прошлом капитан 2 ранга, а выйдя в отставку посвятил себя самой мирной профессии – вот уже несколько лет он работает врачом в одной из поликлиник Николаевской области. А в свободное от основной профессии время пишет очерки и рассказы, издаёт книги воспоминаний и пр.

  В николаевском региональном отделении Союза писателей России по этому поводу собрались коллеги А.В. Финогеева по перу – известные николаевские поэты, прозаики и журналисты. Они тепло поздравили Александра Вительевича с этим международным признанием его писательского таланта и пожелали ему дальнейших творческих успехов. Удостоверение члена Союза писателей России вручил А.В. Финогееву Председатель николаевского регионального отделения Союза писателей России известный николаевский поэт Вячеслав Качурин.

  Редколлегия интернет-журнала "Николаев литературный" присоединяется к этим поздравлениям и желает Александру Витальевичу Финогееву творческого вдохновения, успехов и, разумеется, новых книг. 

Культурное сотрудничество николаевских библиотек с Николаевским землячеством Москвы

 В рамках гуманитарного и культурного сотрудничества между Николаевской научно-педагогической библиотекой и Николаевским землячеством Москвы 15 января состоялась передача книг, подаренных землячеством родному городу. Среди передаваемой литературы были уникальные книги, написанные директором Культурного центра Украины на Арбате, профессором В.Е. Мельниченко: "Москва глазами украинца" о выдающихся украинских деятелях культуры, живших в разное время в российской столице, уникальное издание, посвящённое 200-летию Т.Г. Шевченко "Я так її, я так люблю…", "Україна на Арбаті, 9" - издание, посвящённое деятельности Культурного Центра Украины в Москве, "Гоголівська Москва" и "Шевченківська Москва" о творчестве выдающихся просветителей Н.В. Гоголе и Т.Г. Шевченко, в московский период их жизни, а также ряд других уникальных изданий.

  От имени Николаевского землячества книги передал Глава этой общественной организации В.Н. Христенко. В мероприятии принимали участие представители культурной общественности города Николаева- директор научно-педагогической библиотеки г. Николаева Т.И. Роскина, Председатель Николаевского регионального отделения Союза писателей России поэт В.Т. Качурин, руководители николаевских библиотек- члены Николаевской областной библиотечной ассоциации и др.

 

   Выступавшими была отмечена важность сохранения и развития подобных культурных связей, даже в нынешнее, весьма сложное в политическом отношении, время. К примеру, успешно продолжает свою гуманитарно-просветительскую деятельность международный интернет-журнал "Николаев литературный", созданный литераторами Москвы, Николаева, США, Канада, Израиля и других стран. В рамках дальнейшего развития этого совместного проекта, деятели культуры наметили планы сотрудничества на 2015 год, и, в частности, обсудили перспективы создания библиотеки лучших электронных изданий николаевских литераторов.

5 января 1865 года в Николаеве стала издаваться первая николаевская газета «Николаевский вестник»


 5 января 1865 года в Николаеве стала издаваться  первая николаевская газета «Николаевский вестник». Выходила с 5 января 1865 по 1888 год, вначале 2 раза в неделю, с 1872 – 3 раза в неделю, с 1884 – ежедневно. Издатель-редактор – председатель Николаевского Статистического Комитета капитан-лейтенант Егор Саввич Павловский (1837-1870), с 1871 – В.М. Краевский, с 1879 – капитан-лейтенант Андрей Николаевич Юрковский (1840-1897).

Газета отражала интересы крупной торговой буржуазии и призывала к расширению сухопутной и морской торговли и увеличения удельного веса Николаевского морского порта в общей торговле на юге России.

Творческая встреча с Мариной Матвеевой «Сквозь музыку стиха»

6 декабря в Детской музыкальной школе № 1 имени Римского-Корсакова  состоялась творческая встреча с Мариной Матвеевой «Сквозь музыку стиха». Стихи и музыка переплелись в ее жизни, стали ее естественным продолжением. «Музыка – голос Души» признается Марина в своем стихотворении, а ее стихи – это Свет Любви, возрождающий всё, чего он коснется.

Первый сборник стихов Марины так и называется – «Постижение любви». Готовится к изданию следующий сборник, куда войдут новые стихи, в том числе и стихотворение «Путнику», получившее в 2012 году почетный третий приз на Интернет-конкурсе «На благо мира». Присутствующие ощутили  синтез поэзии и музыки в исполнении преподавателя высшей категории по классу фортепиано Николаевского государственного высшего музыкального училища.

«И однажды постигнуть,

что вечность и миг

Все едино, как жизнь,

растворенная в них…»

 М.М.

"Николаев литературный" теперь доступен в Вашем планшете!

Увидел свет наш новый проект - "Николаев литературный" для планшета". Первый выпуск посвящён произведениям для детей и юношества, написанным известными николаевскими поэтами и прозаиками. Теперь Вы можете читать детские стихи и рассказы свои детям "в домашних условиях" как обычную книгу с красочными иллюстрациями, не привязываясь к интернету. Скачайте наш сборник произведений для детей тут:

http://litnik.org/images/Arhiv/Detskiy.pdf

А читать его на планшете можно, например, используя приложение - "PDF-reader PRO", которое устанавливается на планшет с помощью Play Market. Также скачать его можно тут:

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.dp.pdfreader

Презентацiя книги "Феномен Рябошапки"


  14 листопада у науково-педагогiчнiй бiблiотецi м. Миколаєва вiдбудеться презентацiя книги Дмитра Заковоротнього, Сергiя Порфiр’єва та Людмили Чижової "Феномен Рябошапки"- про легендарну людину, Героя працi та та видатну особистiсть.

 

 

 

Презентація чергового альманаха «Глаголь добро»

23 жовтня о 15.00 Миколаївська організація НСП України та Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва запрошують на презентацію чергового лiтературно-краєзнавчого альманаха «Глаголь добро» присвяченого 40-річчю заснування Миколаївської організації Національної спілки письменників України.

Чекаємо за адресою: Адміральська, 31 - науково-педагогічна бібліотека.

28 сентября 1899 года в Николаеве родился известный советский поэт- песенник Григорий Борисович Гридов (Давидович)

  28 сентября 1899 года в Николаеве родился известный советский поэт- песенник Григорий Борисович Гридов (Давидович) (1899-1941)- автор известных песен «Стаканчики гранёные» (музыка Б. Прозоровского), «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?» (музыка И. Жака), сборников стихотворений «Цвети, мой сад», «Похождения плюшевых мишек» и др.

Творческая встреча к 80-летию николаевского прозаика Ильи Моисеевича Старикова

  17 сентября в 16.00 в Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого состоится творческий вечер, посвященный 80-летию Ильи Моисеевича Старикова – почетного доктора Национальной академии педагогических наук Украины, профессора психологии ННУ им. В.А. Сухомлинского. И.М. Стариков хорошо известен как мастер психологической новеллы и исторический беллетрист. В рамках встречи состоится презентация новой книги «Таинства судеб и личностей», которая является продолжением серии историко-психологических новелл «Таинства истории», полюбившейся многим николаевцам.

http://nikportal.net/news/firms/158718.html

Сьогодні - 40 років з дня створення Миколаївської обласної організації Спілки письменників Украіни.

Сьогодні - 40 років з дня створення Миколаївської обласної організації Спілки письменників Украіни. Іі першим головою був Леонід Куліченко, а першими членами СПУ - Михайло Божаткін, Леонід Вишеславський, Леонід Воронін, Іван Григурко, Олександр Зима, Василь Козаченко, Кирило Курашкевич, Іван Луценко, Віктор Подольський, Олександр Сизоненко, Віктор Тимчук, Валер'ян Юр'єв, Еміль Январьов, Борис Янчук.

Вітаю колег-літераторів, серед яких - легендарні Еміль Январьов, Іван Царинний, а сьогодні - Наталя Білецька, Дарина Березіна, Альберт Вербець, Катерина Голубкова, Світлана Іщенко, В'ячеслав Качурін, Анатолій Маляров, Віра Марущак, Лариса Матвєєва, Володимир Пучков, Вікторія Чорноброва, Людмила Чижова, яких очолює Дмитро Кремінь, із ювілеєм. Добра, натхнення, перемог!Голова Миколаївської обласної Ради   Т. Кремiнь